fbpx

HESAP BİLGİLERİNİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

2009 - 2020

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK ZİRVESİ "Mevcut Riskler, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" 08 KASIM 2019 CUMA - HILTON ISTANBUL KOZYATAĞI SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Zirvesi

İş Hukuku (4758) ve Sosyal Güvenlik (5510) Eğitimleri

09:15 – 10:00
İŞ HUKUKU VE SGK İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“İş Sözleşmelerinde Yapılan Kritik Hatalar?”

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU - Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

10:00 – 10:45
ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK HAYATINDA DENETİM TEFTİŞTEKİ MEVCUT RİSKLER,
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

“İş Hukuku ve SGK Mevzuatı Kapsamında Denetim Teftişlerde Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar Neler? Denetimlerde En Çok Nerelerden Gol Yiyoruz?”

Lütfi İNCİROĞLU - E. ÇSGB. Çalışma Genel Müdür Yardımcısı

10:45 – 11:00 Çay Kahve Arası

11:00 – 11:45
İŞE İADE DAVALARINDA MEVCUT RİSKLER, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“İşe İade Davalarına Neden Olan Hatalı Uygulamaları Neler? Yöneticiler Hangi Noktalara Dikkat Etmeli?”

Av. Cuneyt Alihan DANAR - İş Hukuku Uzmanı

11:45 – 12:30
KİŞİSEL VERİLER KANUNUNUN İK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.  KVKK İLE İLGİLİ MEVCUT RİSKLER,
YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

“İşe Alımdan İşten Çıkışa kadar ki Süreçte KVKK Açısından Hangi Düzenlemeler Yapılmalı?”

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:15

A SALONU
ARABULUCULUK SİSTEMİNDEKİ MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“Arabuluculuk Sistemiyle İş Hukuku Anlaşmazlıklarına İK Olarak Yaklaşımınız Nasıl Olmalı?”

İlknur SERDAR - İK Direktörü / UNITED GROUP

B SALONU
ŞİRKETLERİN İŞ HUKUKU SÜREÇLERİNDE YENİ DÖNEM: DİJİTAL İŞ HUKUKU
“İş Hukuku Süreçlerinin Hangi Aşamalarında Hangi Dijital Uygulamalar Kullanılabilir?”

Kürşat UC - Dedeman Hotelleri İK Direktörü

14:15 – 15:00

A SALONU
YABANCI ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ MEVCUT RİSKLER,
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“ Yabancı Çalışanların Uygulamada İş Mevzuatı Açısından Karşılaştıkları En Sık Sorunlar ve Sorunların Çözümleri Neler? ”

Mustafa KAYA - Sosyal Güvenlik Denetmeni


B SALONU

BORDRO SÜREÇLERİNDE İŞ HUKUKU VE SGK AÇISINDAN MEVCUT RİSKLER,
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“İş ve SGK Mevzuatından Doğan Bordro Yönetimindeki En Sık Hatalar Neler ve Bu Hataları, Riskleri Nasıl Etkin Yönetebiliriz?”

Gürkan ÖZKEN - İK Müdürü / Meklas Group

15:00 – 15:15 Çay Kahve Arası

15:15 - 16:00

A SALONU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞİRKETLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI MEVCUT RİSKLER,
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
”Uyumlu İnsan Kaynakları Sisteminin Olmadığı İs Yerlerinde Muhtemel Senaryolar, Muhtemel Maliyetler, Sorunlar, Sonuçlar…“

Mehmet Nadi AKIN - ÇSGB Resmi Arabulucu ve Adalet Bakanlığı Bilirkişi

B SALONU
ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ
MEVCUT RİSKLER, 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“Alt İşveren İşçisiyle Birlikte Asıl İşveren İşçisinin Çalışmasındaki Sorunlar Neler? Asıl İşveren Sorumlulukları Neler?”

Av. Süleyman DAYIOĞLU - Dayıoğlu Hukuk Bürosu

16:00 – 16:45

TEŞVİKLER İLE İLGİLİ DOĞRU BİLDİĞİNİZ YANLIŞLAR NELER? HANGİ TEŞVİKLERDEN NASIL YARARLANABİLİRİZ?
“Teşviklerden Yararlanma ve Teşvikleri İhlal Koşulları Nelerdir? Hangi Noktalara Dikkat Edilmeli?”

Mustafa KAYA - Sosyal Güvenlik Denetmeni

17:00 – 17:45
SON ÇIKAN YARGITAY VE BAM KARARLARI KAPSAMINDA İŞ HUKUKU RİSKLERİNİN YÖNETİLMESİ
“2018 - 2019 Yargıtay ve BAM Kararlarının Değerlendirilmesi...”


Soru - Cevap

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU – Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR – Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Nurşen Caniklioğlu, 1963 yılında Tirebolu’da doğdu. 1984 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Caniklioğlu, 1985 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu.

“Türk İş Hukuku’nda Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü” konusunda yüksek lisans tezi hazırlayan Nurşen Caniklioğlu, bu sırada Almanya’da dil eğitimi ve araştırma konulu bir burs kazandı. “Sosyal Sigortalar Kanunu’na Göre Geride Kalanların Korunması” ile ilgili doktora tezi bulunan Caniklioğlu, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı.1999 – 2001 yılları arasında M.Ü.Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, 2001 – 2003’yılları arasında da yine aynı fakültede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten Caniklioğlu, 2002 yılında hazırladığı ve daha sonra kitap olarak yayımlanan “Hastalık ve Sakatlığın Hizmet Akdine Etkisi” başlıklı doçentlik tezi sonucunda 2003 yılında doçentlik sınavında da başarılı olarak bu ünvanı kazandı.

Lütfi İNCİROĞLU - İş Hukuku, Sendikalar Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı (E. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı)

1962 yılında Sivas’ın Şarkışla İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sivas’ta, Liseyi Tokat’ta bitirdi. 1980 yılında memuriyete başladı.

1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yaptı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora çalışması devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans programı mezunudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2008 yılı Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İNCİROĞLU bu görevinden 2016 yılı Mayıs ayında emekli oldu.

Halen özel sektöre yönelik iş hukuku, sendikalar hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yabancı çalışma izinleri hukuku alanlarında danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlığı ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Programlarında Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Muhtelif dergi ve gazetelerde iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sendikalar hukuku ile ilgili makaleleri, çeşitli üniversitelerde, kongre ve konferanslarda sunduğu bildirileri ve yayımlanmış yedi adet kitabı bulunan İNCİROĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayımlanan Kitapları

 • Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması, 3. Baskı,  İstanbul 2005, Legal Yayıncılık.
 • Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu, İstanbul 2006, Legal Yayıncılık.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, 2. Baskı, İstanbul 2008, Legal Yayıncılık.
 • Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları, 2011 İstanbul, Legal Yayıncılık.
 • Sorulu-Cevaplı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması, İstanbul 2014, Legal Yayıncılık.
 • Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu 2. Baskı, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2017, Adalet Yayınları
 • 500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 2. Baskı, Ankara 2017, Seçkin Yayınları.

Av. Cuneyt Alihan DANAR - İş Hukuku Uzmanı

1974 İstanbul doğumlu olan Av. Cüneyt Alihan Danar, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. Serbest avukatlık tecrübesinden sonra, yaklaşık altı yıl süreyle MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda Müşavir Avukat olarak görev yapmış, özel olarak Toplu Sözleşmeler Hukuku, Sendikalar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukualanlarında yoğunlaşmış ve uzmanlaşmıştır. Çok sayıda makalesi yayımlanan ve yurtdışında da İngilizce seminerler veren Danar’ın, Peryön aracılığıyla verdiği seminerler nedeniyle teşekkür plaketleri bulunmaktadır. Av. Cüneyt Alihan Danar, MESS yayını olan “Akıllı Kitap – İş Güvencesi” eserinin de yazarları arasında bulunmaktadır. Halen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık yapan, Hürriyet İK’da tam sayfa röportajı yayımlanan ve konular hakkında mütalaa veren, çok sayıda sektör dergilerinde makaleleri yayımlanan, Sabah gazetesinin “İş’te İnsan” ekine mütalaalar veren, yenibiris.com sitesinde uzmana sor köşesini düzenleyen, eğitim ve seminerler veren Danar, aynı zamanda mahkemelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişiliği de yapmaktadır.

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üni. Hukuk Fakültesinde
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erdem Özdemir, İstanbul Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında çalışmaya başlamış, Paris ve Lyon’da yaptığı bilimsel araştırmalardan sonra doktora tezini tamamlamış, 2006 yılında “Doçent”, 2014 yılında “Profesör” unvanını almıştır. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in, “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, “İkale ve İstifa”, “İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku“ isimli kitapları, çok sayıda makale ve karar incelemesi de yayınlanmış bulunmaktadır.

PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği’ nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erdem Özdemir, bir çok şirket ve kurumda danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte; çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmaktadır. Prof. Dr. Erdem Özdemir, iş hukuku danışmanlıkları, hukuki mütalaa ve görüşleriyle uygulamaya da yön vermekte, “Hukuk” ve “İnsan Yönetimi” arasındaki köprüleri kurmaktadır.

İlknur Olcay SERDAR - Danışman

İlknur Olcay Serdar Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’ nde okumuştur.
Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatının içinde olan İlknur Olcay Serdar, okul yıllarında Sanyo’ da ithalat departmanında ofisboy olarak ilk işine başlamıştır. Sonrasında 1988’den itibaren Procter & Gamble’ da satış temsilcisi olarak devam ettirdiği profesyonel hayatını Ballauf Gmbh, Gulf İmport & Export (AlGhruair Group), Tansaş, Datassist, Toksöz Holding gibi firmalarda satış, dış ticaret, insan kaynakları departmanlarında yönetici ve üst düzey yönetici olarak çalışmış ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

2010′ dan beri BNC Turkey bünyesinde Danışmanlık yapmaktadır. Aynı zaman da çiftçilikle uğraşmaktadır.

Kürşat UC - Dedeman Hotelleri İK Direktörü

İnsan kaynakları uygulayıcısı olarak 15 yıldan fazla bir deneyime sahibim. Kariyerime eğitim müdürü olarak başladığımdan beri meslektaşlarım ve danışmanlarım tarafından eğitim ve işe alım becerilerimle tanınıyordum. 15 yıl içinde İK departmanındaki hemen hemen her alanı deneyimleme şansım oldu. İK politikalarını örgütsel amaç ve hedeflere uydurma gerekliliğine her zaman inandım ve tüm stratejilerimi ve uygulamalarını bu ilke çerçevesinde oluşturdum. 8 yıl boyunca İK yöneticisi olarak çalışanımın katılım oranını her zaman arttırıyordum ve örgütsel hedeflerin değerini ve rekabetini ölçme şansım oldu. İK yöneticisi olarak geçirdiğim zamandan önce önceki desteğim her zaman İK analitiği olmuştur. Doğru ölçümleri tanımlayarak ve uygun ölçüm araçlarını kullanarak, uygulamalarımla hedeflerime daima ulaştım. Cornell Üniversitesi tarafından İK analitiği, Çalışan Bağlılığı, Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik kursları içeren İK mesleği sertifikasına sahibim. Halen 3,4 ve 5 yıldızlı otellerde konuk memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi kanıtlayan tezler yazıyorum.

Mehmet Nadi AKIN - ÇSGB Resmi Arabulucu ve Adalet Bakanlığı Bilirkişi

Mehmet Nadi AKIN 05.08.1952 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Malatya Ticaret Lisesi ve Milli Egemenlik Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimlerini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi) Ekonomi – Maliye Bölümü, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler / Radyo Televizyon Bölümü, AİTİA Gazetecilik Yüksek Okulu, Devlet Lisan Okulu, MSB Milli Güvenlik Akademisi, ATAUNİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü ve ATAUNİ Hukuk Fakültesi / Adalet Yüksek Okulu’nda tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Bakanlık, Devlet Bakanlığı Danışmanlıkları görevinde bulunan Mehmet Nadi AKIN
Sayın T. ÖZAL’ın, Sayın N. ERBAKAN’ın, Sayın A. TÜRKEŞ’in, Y. AKBULUT’un, Y.B. ÖZAL’ın, G. TANER’in, M. KALEMLİ’nin,
A. KAHVECİ’nin, İ. ÇELEBİ’nin, H. C. GÜZEL’in, M. YAZICIOĞLU’nun, E. PAKDEMİRLİ’nin, İ. AYKUT’un, MSB vekili G. TANER’in,
A. ALBAYRAK’ın, T. ÖZDEMİR’in, M. TAŞAR’ın danışmanlığını yapmıştır.

T.C Demirçelik İşletmeleri, Gerkonsan, Toros Gübre, İnşaat İmar, Desiyap (Devlet Sanayi Ve İşçi Yatırım Bankası), Emlak Bank, Emlak Konut, Türk Halıcılık Vakfı, Yüksek Denetleme Kurulu gibi kurumlarda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği yapmış ve ÇSGB İş Müfettiş Yardımcısı, İş Müfettişi, İş Baş Müfettişi, Askeri İşyerleri Teftiş, İş Teftiş Grup Başkan Yardımcısı, İş Teftiş Grup Başkanı, ÇSGB Bölge Müdürü, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı (EM), BAŞBAKANLIK Sarı Basın Kartlı Halkla İlişkiler Özel Danışmanı, Yüksek İSG Uzmanı (A), İşyeri Hekimleri ve İSG Uzmanları Eğitmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku / İSG Genel Danışmanı / İSG Eğitim Genel Koordinatörü, Yüksekte Çalışma Eğitmeni, Acil Eylem Planlama Eğitmeni, Yangın Eğitmeni, İ.Ü İş Hukuku Öğretim Görevlisi, İ.Ü MYO Elektrik Bölümü Öğretim Görevlisi, İ.Ü MYO İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, İ.Ü MYO Maden bölümü Öğretim Görevlisi gibi görevlerde bulunmuştur.

TAHA, TEMA, LCWAİKİKİ, ÖZEN MENSUCAT, FETİH TEKSTİL, FATİH EMPRİME, TAHA DIŞ TİCARET, GÜNTAŞ, KARAGÖZLÜLER, ÖZAK TEKSTİL, MELODİ ÇİKOLATA, ELA QUALITY HOTEL, MİRADA DEL MAR OTEL. IŞIK PLASTİK, HILTON HOTEL, WOLLEY OTEL, AKSA ENERJİ, JENERATÖR VE GRUPLARI, GÜRBAŞLAR OTOMOTİV VE GRUPLARI, İNTAYA VE İNTES İNŞAAT, SİNANLI AMBALAJ, HATEMOĞLU, FULO, ZİYLAN GRUP, POLARİS, SURPETROL firmalarının Özel Sektör İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlıklarını da yapan Mehmet Nadi AKIN’ın, “Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Penceresi (İş Ve İSG / Teftiş Mevzuat)” ve “Aksa İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı” adında yayınlanan iki eseri ve “İnsan Kaynakları Ve İş Süreçleri” ve “Belediye Zabıtalarının El Kitabı” adında basıma hazır iki kitabı bulunmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Nadi AKIN, 2018/2020 ÇSGB Resmi Arabuluculuk ve 2018/2020 Adalet Bakanlığı Bilirkişi (Ekonomi- Mali – Yüksekte Çalışma – Trafik – İSG – İş Hukuku) görevlerine devam etmektedir.

Av. Süleyman DAYIOĞLU - Dayıoğlu Hukuk Bürosu

1973 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli şehirlerde tamamladıktan sonra 1990 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı ve 1995 Yılında tamamladı.

İstanbul Barosu’na kaydolması akabinde, önce çeşitli hukuk bürolarında stajyer avukat ve avukat olarak çalışmaya başladıktan sonra 1997 yılından itibaren Borusan Holding A.Ş.’nde avukat olarak görev yapmaya başladı.

21 yıl boyunca devam ettiği ve en son Hukuk Müşaviri ünvanı ile çalıştığı Borusan Holding A.Ş.’ndeki görevinden kendi ofisini kurmak amacıyla 2018 yılı Haziran ayında ayrıldı.

Süleyman Dayıoğlu, 1998 ile 2012 yılları arasında da özel bir eğitim kurumunda, eğitmen olarak Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri verdi.

Eğitmenlik görevi Borusan Holding bünyesinde de devam etti ve “Borusan Akademi İç Eğitmeni” sıfatıyla grup şirketlerin yönetici ve çalışanlarına İş Hukuku, Sözleşme hukuku, Kıymetli Evrak hukuku gibi konularda eğitimler düzenledi. Bilgi Üniversitesi’nden aldığı “İş Hukukunda Bilirkişilik” sertifikasına sahiptir.

Yine İmar ve Gayrimenkul Hukuku alanında da çalışan Süleyman Dayıoğlu bağlı olduğu kurumun imar davalarını da yürütmüştür.

Uzmanlık alanı Özel hukuk (Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra İflas Hukuku)  ve İdare Hukuku olan Av. Süleyman Dayıoğlu, meslek yaşantısına halen kendi kurduğu “Dayıoğlu Hukuk Bürosu”’nda devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Konuk Konuşmacı
Mustafa KAYA - Sosyal Güvenlik Denetme

Erken kayıt fiyatlarından yararlanmak için kayıt formunun en geç 08 Ekim 2019 tarihine kadar doldurularak banka makbuzu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Zirveye katılım için son tarih 05 Kasım 2019‘dur.

 • Erken Kayıtta Kişi Başı

  1150₺ + KDV
 • "" 2 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  1000₺ + KDV
 • "" 3 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  950₺ + KDV
 • "" 4 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  900₺ + KDV
 • Kişi Başı

  2500₺ + KDV
 • 2 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  2400₺ + KDV
 • 3 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  2300₺ + KDV
 • 4 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  2200₺ + KDV

  Telefon: 0216 455 0 800 - aysetopuzsahin@bncturkey.com
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.

  İZOLAN EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ.
  Garanti Bankası Yenisahra Şubesi Şube Kodu: (1047) IBAN: TR82 0006 2001 0470 0006 2972 64 hesabı

DEĞİŞİKLİK VE İPTAL

 • Herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka programda kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda katılım bedeli fatura edilir.
 • Zirve organizasyon sahibi firma mücbir sebepler gerektiğinde program mekânını veya programı değiştirme, iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal halinde ödenmiş olan ücretler iade edilir.
ÜSTE
WhatsApp Bizimle İletişime Geç