fbpx

HESAP BİLGİLERİNİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

2009 - 2020

Slide Asıl işveren-Alt İşveren
Yönetimi
20 Ocak 2021

Asıl İşveren – Alt işveren Yönetimi Eğitimi

Tedarikçi Yönetimi Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Web sitemiz üzerinden yönlendirilerek kayıt yaptığınız takdirde KVKK metni onaylanmış sayılacak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebebiyle, veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olan yöntemle firmamız kayıtlarına işlenecektir. Nezdimizdeki kişisel verileriniz herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmamaktadır.

Ödemelerimiz İyzico güvencesiyle online ve taksit imkanlarıyla gerçekleşmektedir.

İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞE İADE DAVALARI: 
İŞ AKDİNİN FESHİ: GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ I

 • İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih ve Bildirimli Fesih Nedir?
 • Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?
 • Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller Nelerdir?
 • İşverenin Haklı Nedenle, Derhal Fesih Hakkı Doğuran Nedenler Nelerdir?
 • Geçerli Neden – Haklı Neden Ayrımı Nasıl Açıklanır?

İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞE İADE DAVALARI: 
İŞ AKDİNİN FESHİ: GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ II

 • Eğitim 09:30’da başlayıp, 16:30’da sona ermektedir.

  Çalışma Hayatındaki Kanunlar Perspektifinden Asıl İşveren – Alt İşveren (Taşeron) İlişkilerine Bakış

  • Alt – Asıl İşverenlik İlişkisi, Sayılmayan Sözleşmeler
  • İş Kanunu Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkisi Kurulması
  • Alt İşveren Sorumluluklarının İş Kanunu Bakımından Düzenlenmesi
  • Asıl – Alt İşveren İlişkileri Kurulmasında Asıl İşverenin Sorumlulukları
  • Asıl – Alt İşveren İlişkileri Kurulmasında Alt İşverenin Sorumlulukları
  • Alt İşverenin İş yeri Açması Neden Gereklidir?
  • Asıl – Alt İşveren İlişkilerinde Ortaya Çıkan Risklerin Analizi
  • Uluslararası Hukukta Alt İşverenin Yeri ve Türkiye Karşılaştırması
  • Asıl – Alt İşveren İlişkilerinin Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
  • İşveren Lehine – Aleyhine Verilen Kararlar
  • Son Torba Yasayla Getirilen Düzenlemeler Neler?
  • Torba Kanunla Alt İşverenlikle İlgili Hangi Değişiklikler Yapıldı?

  SGK Mevzuatı Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkisi Kurulması ve Uygulaması

  • İşveren İlişkilerinde SGK Prim Borçlarından Kaynaklanan Sorunlar
  • Asıl işveren için Hazineden Karşılanan % 5 SGK Prim İndirimi
  • 5510 Sayılı SGK Bakımından Alt – Asıl İşveren Sorumlulukları Alt İşverenlerin Yükümlülüklerinin Düzenlenmesi

  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkileri ve Riskleri

  • Asıl – Alt İşveren Arasındaki Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Koruyucu Hükümler
  • Alt – Asıl İşveren İlişkilerinde Tazminat Sorumlulukları ve Zaman Aşımı Süreci
  • Personel Kiralamada Alt – Asıl İşveren İlişkilerinin Sonuçları
  • İnsan Kaynakları Açısından Alt – Asıl İşveren İlişkileri

  Çalışma Hayatından Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkileri Yönetimi Örnek Uygulama Paylaşımı

  • Firma İhtiyaçlarını Doğru Şekilde Karşılayacak Taşeronu Nasıl Seçeriz?
  • Hangi Seçim Kriterlerine Bakmalıyız?
  • Taşeron Kontrolünde Hangi Noktalara Dikkat Etmek Gerekir?
  • Taşeron Seçimi ve Denetiminde Kontrol Listesini Firmanıza Özel Nasıl Oluşturmalısınız?
  • Şirketteki Yöneticilerin Taşeron İlişkileri Konusunda Bilgilendirilmesinin Önemi

  Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkilerinde Kontrol Denetim Sisteminin Oluşturulmasında Olmazsa Olmazlar

  • Tedarikçilerin Mevcut Ve Olası Problemlerinin Doğru Olarak Tespit Edilmesi
  • Taşeron Denetim Raporunun Hazırlanması
  • Taşeron firmalara yapılan Hak ediş ödemelerinin SGK – Vergi – Reel iş Yönünden Risklerinin En Aza İndirmenin Yol ve Yöntemleri
  • Alt İşveren Evrak Kontrolü Sisteminin Kurulması

  İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?

 • İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan Geçerli Nedenin Varlığı Sadece Fesih İçin Yeterli midir?
 • İşletmenin, İş yerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?
 • İş yerine Yeni İşçi Alınması İşe İade İçin Yeterli Gerekçe Olabilir mi?
 • İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan ya da İş yerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepleri Sayan Yasa Gerekçesi Bağlayıcı mıdır?

SON YASAL GELİŞMELER IŞIĞINDA UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

 • Arabuluculuk nedir, kimler arabulucu olabilir?
 • Hangi durumlarda işçi arabulucuya başvuracak?
 • Arabulucu toplantısı nasıl olacak?
 • Toplantıya katılmayan işverene ne ceza verilecek?
 • Arabulucu toplantısı sürecinde elde edilen bilgiler gizli midir? Bu bilgilerin kullanılması halinde hapis cezası var mı?
 • Arabuluculuğun işverene maliyeti nedir? Arabuluculuk ve avukatlık ücretleri nasıl hesaplanacak?
 • İşçi hangi davaları doğrudan açabilecek? Hangi uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurmak zorunlu?
 • Yüksek Mahkemeler değişti mi? İstinaf Mahkemeleri nedir? Yargıtay kalkıyor mu?

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESİH SONUÇLARI VE SGK UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I

 • Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?
 • İşçinin İşe İade Davası Devam Ederken Bir Başka İş yerinde Çalışmaya Başlamasının Davaya Etkisi Var mıdır?
 • İşe İade Devam Ederken İşveren İşçiyi Yeniden İşe Alırsa Nasıl Bir Karar Verilecektir?
 • İş Güvencesi Tazminatı ve 4 Aylık Ücrete Hak Kazanmanın Koşulları Nedir?
 • İş Güvencesi Tazminatının Miktarının Belirlenmesinde Hangi Kriterler Gözetilecek ve Hangi Ücret Baz Alınacaktır?
 • Arabuluculuk sistemine göre iş güvencesi tazminatları ile kıdem ve ihbar tazminatları artık nasıl hesaplanacak?
 • İşverenler feshin maliyetini hesaplayabilecekler mi? Bütçe yönetimine etkisi nasıl olacak?

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESİH SONUÇLARI VE SGK UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ II

 • İş Güvencesi Tazminatı ve 4 Aylık Ücret Ne Zaman Muaccel Olacaktır?
 • 4 Aylık Tazminat Hangi Ücretten Ödenecek?
 • İşe İade Davalarında SGK’ya Yapılacak Bildirimler Nelerdir? Geriye Dönük Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmesinde İdari Para Cezası Uygulanabilir mi?
 • İşveren Lehine ve Aleyhine Verilmiş İşe İade Davaları Sonuçları, Yargıtay Kararları ve Karar İncelemeleri
 • İşe İade Davalarında Bordro İşlemleri ve Uygulamaları Nasıl Yapılmalı?

İŞE İADE DAVALARINDA PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİN İŞ HUKUKU VE  SGK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 •  Performans Değerlendirmesi Fesih için Yeterli midir?
 •  Performans Değerlendirmenin İş Sözleşmesine Etkisi Nedir?
 •  İşe İade Davalarında Yargıtay Kararlarına Uygun Performans Belirleme Kriterleri Neler Olmalı?
 •  İşçi Performans Değerlendirmesinin Neresinde Olmalı?
 •  Performans Değerlendirmesine göre Ücret Dışı (Prim, Bonus…) Ödemeler ve Şekil Şartıyla İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 •  Performans Değerlendirmeye Bağlı Yan Ödemelerin SGK Bildirimi Usul ve Esasları Nasıl Olmalı?
 •  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Düzenlenen Primler Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
 •  Bordo ve Özlük Düzenlemeleri Nasıl Olmalı?

YÖNETİCİLERİN İŞE İADE DAVALARINA NEDEN OLAN HATALI UYGULAMALARI NELER?
YÖNETİCİLERİN YOL HARİTASI NE OLMALI?

 • İşe Doğru Eleman Seçimi
 • Fesih Süreçlerinde Yöneticilerin ve Çalışanların Dikkate Alması Gereken Konular
 • Savunma ve Disiplin Prosedürleri
 • Verimliliğin Değerlendirilmesi
 • Kadro Planlamasının Önemi
 • Mobbing ve Yönetimi

Av. Cüneyt Alihan DANAR - İş Hukuku Uzmanı

1974 İstanbul doğumlu olan Av.Cüneyt Alihan Danar, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. Serbest avukatlık tecrübesinden sonra, yaklaşık altı yıl süreyle MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda Müşavir Avukat olarak görev yapmış, özel olarak Toplu Sözleşmeler Hukuku, Sendikalar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında yoğunlaşmış ve uzmanlaşmıştır. Çok sayıda makalesi yayımlanan ve yurtdışında da İngilizce seminerler veren Danar’ın, Peryön aracılığıyla verdiği seminerler nedeniyle teşekkür plaketleri bulunmaktadır. Av.Cüneyt Alihan Danar, MESS yayını olan “Akıllı Kitap – İş Güvencesi” eserinin de yazarları arasında bulunmaktadır. Halen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık yapan, Hürriyet İK’da tam sayfa röportajı yayımlanan ve konular hakkında mütalaa veren, çok sayıda sektör dergilerinde makaleleri yayımlanan, Sabah gazetesinin “İş’te İnsan” ekine mütalaalar veren, yenibiris.com sitesinde uzmana sor köşesini düzenleyen, eğitim ve seminerler veren Danar, aynı zamanda mahkemelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişiliği de yapmaktadır.

 • Kişi Başı

  800₺ + KDV
 • 2 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  750₺ + KDV
 • 3 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  700₺ + KDV
 • 4 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

  650₺ + KDV

  Telefon: 0216 455 0 800 - demetdede@bncturkey.com
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.

  İş Bankası Ataşehir Şubesi -1226 IBAN : TR75 0006 4000 0011 2260 3682 22

DEĞİŞİKLİK VE İPTAL

 • Herhangi bir nedenle eğitime katılamadığınız durumunda, eğitimden 1 hafta önce bilgi vermek koşuluyla ödenen ücret, bir başka eğitim programında 1 yıl içinde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda katılım bedeli fatura edilir.
 • Zirve organizasyon sahibi firma mücbir sebepler gerektiğinde program mekânını veya programı değiştirme, iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal halinde ödenmiş olan ücretler iade edilir.
ÜSTE
WhatsApp Bizimle İletişime Geç